специалност

специалност
същ. - компетентност, знания, познания, опитност
същ. - занаят, професия
същ. - характерност, свойство, особеност, типичност
същ. - занятие, работа, поприще
същ. - поле, сфера, област, клон

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • Gora dialect — Našinski redirects here. For dialects spoken in Greece, see Slavic dialects of Greece. Not to be confused with Gorani in Iran and Kurdistan. Area where Torlakian dialects are spoken on the Balkans with number 4 the Gora dialect area (southern… …   Wikipedia

  • занятие — същ. занимание, заетост същ. професия, работа същ. специалност, поприще същ. служба, наемане на работа същ. състояние, положение, начин на живот, търговия …   Български синонимен речник

  • клон — същ. стрък, вейка, израстък, филиз, стъбло същ. филиал, отрасъл, бранш, отдел, разклонение, потекло, част същ. издънка същ. поле, поприще, сфера, област, специалност същ. сектор, дял …   Български синонимен речник

  • компетентност — същ. вещина, умение, знания, познания, способност, опитност, умелост, осведоменост, авторитет, компетенция, специалност същ. власт, пълномощия, юрисдикция, подсъдност, подведомствена област, сфера на пълномощия същ. област, сфера същ. обсег,… …   Български синонимен речник

  • компетенция — същ. компетентност, вещина, умение, знания, познания, способност, опитност, умелост, осведоменост, авторитет, специалност същ. власт, пълномощия, юрисдикция, подсъдност, подведомствена област, сфера на пълномощия същ. област, сфера същ. обсег,… …   Български синонимен речник

  • област — същ. зона, територия, местност, място, страна, част, землище същ. сфера, свят, среда, район, кръг същ. обкръжение, департамент същ. земя, край същ. окръг същ. пространство …   Български синонимен речник

  • особеност — същ. специфичност, своеобразност, отличителност, атрибут, своеобразие, разновидност, различие, природа, същина, характерност, специалност, оригиналност, качество, тънкост, белег, отличителен белег същ. нрав, характер същ. вид, индивидуалност същ …   Български синонимен речник

  • поле — същ. равнина, терен, кър същ. поприще, простор същ. фон, основа същ. находище, басейн, мина същ. област, сфера, обсег същ. клон, специалност …   Български синонимен речник

  • поприще — същ. кариера, професия, занаят, служба същ. арена, полесражение, място на действие същ. занятие, работа, специалност същ. поле за дейност, линия на поведение, насока, курс същ. поле, сфера, област, клон …   Български синонимен речник

  • професия — същ. занаят, кариера, занятие, специалност същ. сфера на дейност, бранш същ. работа, поприще същ. обществено положение, статус, звание, ранг същ. поле за дейност, линия на поведение, насока, курс …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”